Nuestra historia

BASOZALEAK es el nombre de la Sociedad Micologica de Getxo.

Cada año, en el mes de Mayo celebramos Jornadas Botanicas , y en Octubre/Noviembre las Jornadas Micologicas.

asociacion micologica getxo
basozaleak salidas micologicas

Historia, nos presentamos …

La cuadrilla nació en el barrio de Romo, allá por el año 1988, con el nombre de Sociedad Micológica de Getxo. Y allí se asentó hasta 1990, como mejor pudo, sin una gran presencia pública todavía. Fue en 1990 cuando se organizó la I Exposición Micológica de Getxo, y un año después, el Ayuntamiento concedió un local en precario.

Hasta 1999 estuvimos en la segunda planta del Mercado Municipal de Abastos, de donde tuvimos que salir cuando se procedió a su rehabilitación en 1999. Desde 1995, la Sociedad Micológica extendió su actividad al estudio de las flores, plantas y árboles. Fruto de esta nueva inquietud fueron las tres primeras miniexposiciones botánicas que se realizaban al mismo tiempo que la Exposición Micológica de otoño. Aquello fue a más, y en la primavera de 1998 se celebraron las Jornadas Botánicas de Getxo, dedicadas íntegramente a este ámbito de la Ciencia.

Es vocación de la cuadrilla abrir su campo de actuación a todas las Ciencias Naturales, sin poner más puertas al campo, y atendiendo sólo a la voluntad y el empeño de los socios participantes.

A partir del año 2000, nuestra Sociedad mudó de emplazamiento y nos instalamos en la sede actual, en el Patronato Alday, en la calle Caridad, Aula 19, en Algorta, junto a la Plaza del Tilo. Desde entonces pasamos a llamarnos Basozaleak – Sociedad Micológica y Botánica de Getxo – Getxoko elkarte mikologiko eta botanikoa. Allí nos vemos todos los lunes y jueves, entre las siete y las ocho treinta.

Esta cita de los lunes se ha ido ampliando progresivamente a los jueves. Allí – también aquí en la red – Se atienden las consultas del público, se programan salidas, confraternizan los socios, se hacen reuniones, se prestan libros de la biblioteca.

El equipo A, encargado de llevar el timón del barco en tan proceloso viaje, está formado por una Junta Directiva que integran al pie de una docena de personas, y que está siempre abierta -también sus reuniones mensuales- a la participación de todos los socios.

El objetivo es que todo el mundo pueda aportar lo suyo, y contribuir a aligerar las cargas, para que las actividades se programen con buen criterio, se desarrollen de la mejor manera posible, y todos podamos disfrutar de tan preciada afición. Amén.

sociedad micologica en bizkaia+
exposición micologica

Bertan mota askotako duendeak eta natura maite duten izakiak topatuko dituzu. Ireki itzazu begiak, eta amalurrak egiten dizkigun opariak ikusiko dituzu. Nortzuk al gara? Basozaleak Getxoko Elkarte Mikologikoaren izena dugu. Urtero, hain zuzen ere maiatzean, Jardunaldi Botanikoak antolatzen ditugu. Udazkenean, batez ere urrian eta azaroan, Jardunaldi Mikologikoen txanda dugu. Historia Orain geure burua aurkeztuko dugu… Taldea Erromo auzoan jaio zen, 1988. urtean, “Sociedad Micológica de Getxo” (Getxoko Elkarte Mikologikoa) izenarekin.

Leku horretan eduki zuen sedea 1990. urterarte, izaera publikoa txikia izanik oraindik.
Hain zuzen ere, 1990. urte horretan Getxoko Lehen Erakusketa Mikologikoa antolatu zen, eta urte bat pasa eta gero, Udaletxeak lokal bat eman zion elkarteari, modu prekarioan hain zuzen.

Izan ere, 1999. urterarte Udal Hornidura-Azokaren (Mercado Municipal de Abastos) bigarren solairuan egon zen elkartea. Gauzak horrela, leku horretatik irten behar izan genuen, zeren lekua merkatu gisa erabiltzeko jarri zen berriro indarrean, hain zuzen ere 1999. urtean.

1995. urtetik aurrera, Elkarte Mikologikoak bere ikaste esparrua zabaldu zuen. Orduan, loreak, landareak eta zuhaitzak ere ikasteari ekin zion elkarteak. Horren ondorioz, lehenengo mini-erakusketa botanikoak antolatu ziren, Udazkenaren Erakusketa Mikologikoa egiten zen bitartean.

Badirudi ekintza hori arrakasta eduki zuela, eta hori kontuan izanda 1998. udaberrian Getxoko Lehenengo Jardunaldi Botanikoak antolatu ziren, ekintza hau berez aspektu botanikoak ikasteko zuzendua. Zentzu honetan, elkartearen helburua bere alorra zabaltzea da, Natur-Zientziak euren osotasunean hartuta. Izan ere, beti alorra itxi barik, elkarteak elkartekideen borondatea eta interesak hartzen ditu kontuan bere aktibitateak finkatzeko.

2000. urteaz geroztik, geure Elkarteak egonlekua aldatu zuen eta “Patronato Alday”-n hartu zuen sedea. Gaur egun hau da elkartearen egoitza, Algortako Karitate kalean kokatua, 19. aulan eta Tilo Enparantzaren ondoan. Orduz geroztik, geure izena Basozaleak-Getxoko Elkarte Mikologiko eta Botanikoa dugu. Kontua da hor elkartzen garela astelehenetan, zazpiak aldera eta bederatziak arte. Asteleheneko hitzordu honi ostegunekoa gehitu zaio. Bertan- baita sarean ere (basozaleak.com)- jendearen zalantzak argitzen dira, irteerak antolatu egiten dira, bazkideok elkartzen gara, batzar orokorrak egiten dira, liburuak maileguz ematen dira…e “tutti quanta”.

A taldea, itsasontziaren lema gidatzen duena, Zuzendaritza-Batzorde batek osatzen du. Hain zuzen ere, batzorde hori hamabi pertsonaz edo osatua dago, eta beti dago irekita bazkideen parte-hartzea jasotzeko.

Helburua bakoitzak berea eman dezala da, eta kargak arintzen lagundu, aktibitateak irizpide onez programatu eta monu onenean garatu daitezen. Modu honetan, denok gozatuko dugu geure zaletasunaz. Amén.

salidas miocologicas basozaleak getxo
excursiones micologicas naturaleza